Najczęstsze pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

REJESTRACJA/​ZAPISY

1. Czy w sezonie 202021 zajęcia będą odbywać się w formie realnej?

NIEzgodnie z zarządzeniem nr 486÷2019÷20 z 12.08.2020. dot. organizacji roku akademickiego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zdecydowaniu o ciągłości projektu jednak najbliższa edycja 202021 będzie odbywać się w formie zdalnej. Szczegółowe informacje (patrz REGULAMIN — zakładki REGULAMIN oraz PLIKI DO POBRANIA).

1. Jak się zapisać na Kolorowy Uniwersytet?

Zapisy polegają na wypełnieniu formularza rejestracji, który pojawia się jako dodatkowa zakładka „REJESTRACJA” na stronie internetowej. Zakładka uruchamiana jest tylko raz w roku, gdy startuje rekrutacja (w pozostałym czasie jest nieaktywna). Należy uważnie i poprawnie wprowadzić wszystkie dane oraz pozwolenia wymagane przez system i nacisnąć “enter”.

Wszystkie niezbędne informacje nt. rekrutacji publikowane są wcześniej w aktualnościach na stronie internetowej oraz profilu Kolorowego Uniwersytetu na Facebooku. Pierwsze informacje pokazują się na początku września.

-> NALEŻY UWAŻNIE OBSERWOWAĆ AKTUALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ POSTY NA FACEBOOKU.

Uwaga! Projekt Kolorowy Uniwersytet jest cykliczny i trwa cały rok akademicki (nie rok szkolny). Zajęcia odbywają się od października do maja, dodatkowo w końcu września ma miejsce uroczysta INAUGURACJA, a w czerwcu ABSOLUTORIUM.

REJESTRACJA JEST PROWADZONA RAZ W ROKU, około połowy września. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem (ok. 3500 zgłoszeń na 200 dostępnych miejsc w jednej grupie), nie ma możliwości dołączenia do grup w trakcie roku akademickiego. Miejsca zwalniające się z powodów losowych są zajmowane przez osoby z listy rezerwowej, stworzonej także w procesie rekrutacji we wrześniu.

2. Kiedy są zapisy?

Zapisy otwieramy na początku października i będą trwały ok. 3 dni roboczych. Na kilka dni przed uruchomieniem rejestracji pojawi się komunikat na stronie www oraz profilu FB KU.

3. Kto może dokonać zapisu?

Nauczyciel, dyrekcja, sekretariat szkoły, rodzic — każdy może dokonać zapisu. Należy jedynie zwrócić uwagę, że formularz rejestracyjny może wypełniać TYLKO 1 OSOBA, która automatycznie staje się dla koordynatora projektu kontaktem w systemie operacyjnym. Po ogłoszeniu wyników rejestracji możliwe jest powiększenie listy osób, do których będą kierowane informacje organizacyjne od koordynatora projektu. W tym celu wystarczy przesłać koordynatorowi dodatkowe adresy mailowe z prośbą o dołączenie do bazy kontaktów.

4. Czy po wypełnieniu formularza zgłoszone dziecko/​grupa jest już uczestnikiem projektu?

NIE! Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w projekcie przez dziecko/​klasę.

WYNIKI rekrutacji przesyłane są przez system na adres mailowy zgłaszającego w określonym terminie. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji jest ogłaszany wraz z terminem otwarcia i zamknięcia zapisów. Informację o wyniku rekrutacji otrzymują wszyscy – także ci, którzy nie otrzymali miejsca w projekcie.

5. Co decyduje o przyjęciu w poczet studentów Kolorowego Uniwersytetu?

a. System uwzględnia jedynie poprawną, pełną rejestrację dokonaną w wyznaczonym terminie. Wszystkie pola muszą być uważnie wypełnione, zaznaczona odpowiednia grupa wiekowa itp.

b. Pierwszeństwo uczestnictwa mają te dzieci, które jeszcze z Kolorowego Uniwersytetu nie korzystały.

c. Spośród zarejestrowanych w systemie formularzy SYSTEM WYBIERA LOSOWO! Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

6. Ile dzieci można zapisać?

W ramach jednej rejestracji można zapisać maksymalnie 30 uczniów, minimalnie 5 uczniów.

7. Dla kogo jest Kolorowy Uniwersytet?

Projekt jest kierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej (zarówno publicznej, jak i prywatnej). Jeśli dziecko ma 7 lat, ale jest uczniem II klasy szkoły podstawowej, KWALIFIKUJE SIĘ do projektu.

Są dwie grupy studentów:

• młodsza — dla dzieci z klas II i III

• starsza — dla dzieci z klas IV i V

ZAJĘCIA

1. Jak często odbywają się zajęcia?

Każda grupa ma zajęcia raz w miesiącu.

2. Czy zajęcia odbywają się w weekendy?

NIE, zajęcia są organizowane jedynie w dni robocze.

3. Czy można sobie wybrać zajęcia i tylko w nich uczestniczyć?

NIE!

PROSIMY O ROZWAŻNE PODJĘCIE DECYZJI O UDZIALE W PROJEKCIE KOLOROWY UNIWERSYTET. UCZESTNICTWO WIĄŻE SIĘ Z ZOBOWIĄZANIEM DO UDZIAŁU W CAŁYM CYKLU ZAJĘĆ (PAŹDZIERNIK-​CZERWIEC)!

Liczne nieobecności pozbawiają automatycznie możliwości otrzymania absolutorium i uczestnictwa w uroczystości zakończenia roku akademickiego. Nieukończenie roku przez grupę szkolną pozbawia daną szkołę prawa uczestniczenia w projekcie w kolejnej edycji. Przede wszystkim jednak, proszę mieć na względzie kilka tysięcy dzieci, które chętnie wzięłyby udział w zajęciach, a nie zakwalifikowały się do projektu w powodu ograniczonej liczby miejsc.

4. Ile razy można opuścić zajęcia?

Od sezonu 2018/​2019, w każdej z grup, uwzględniane będą maksymalnie 2 nieobecności w trakcie całego roku akademickiego. Do absolutorium będzie upoważniało uczestnictwo w co najmniej 6 zajęciach (tj. 75%).

5. Ile czasu trwają zajęcia?

Zajęcia trwają każdorazowo około 60 minut.

6. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UAM, wyznaczonych do poprowadzenia zajęć Kolorowego Uniwersytetu przez władze wydziałów/​jednostek UAM. Są to wykłady interaktywne.

Ponadto, młodym wykładowcą może zostać każde dziecko uczestniczące w projekcie, które będzie chciało opowiedzieć przed całym audytorium o swoich pasjach czy zainteresowaniach naukowych. Propozycje takich wystąpień prosimy zgłaszać do koordynatora projektu, w celu ustalenia odpowiedniego terminu. Prezentacje młodych wykładowców odbywają się na początku zajęć Kolorowego Uniwersytetu i trwają do 15 minut.

7. Różnorodność zajęć

Zasadniczą ideą Kolorowego Uniwersytetu jest popularyzacja wiedzy poprzez zapoznanie uczniów z jak najszerszym spektrum dyscyplin naukowych oraz wszechstronną ofertą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dlatego dbamy o to, by zajęcia były różnorodne i prezentowały zarówno nauki przyrodnicze, humanistyczne, jak i ścisłe. Każde zajęcia są inne, wszystkie tak samo interesujące.

Koordynator projektu z ramienia UAM odpowiada za organizację całego projektu, przede wszystkim od strony administracyjnej, kooperacji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, promocji projektu itp.

Gospodarzami spotkań kolorowego uniwersytetu są natomiast wydziały lub inne jednostki UAM, w których odbywają się zajęcia i to one odpowiadają za merytoryczną stronę projektu.

KOSZTY PROJEKTU

1. Ile kosztuje udział w Kolorowym Uniwersytecie?

Dla uczestników projektu udział jest bezpłatny.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapewnia program, wykładowców akademickich, sale, obsługę techniczną, pokrywa koszty wszelkich materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć, a także materiałów promocyjnych, w ramach misji zrównoważonego kształcenia ustawicznego.

Dzięki temu, uczestnicy projektu przez cały rok poznają uczelnię, różné dziedziny nauki, podobnie jak dorośli studenci biorą udział w uroczystej inauguracji i absolutorium, korzystają z wielu dodatkowych atrakcji-​niespodzianek. Mają zagwarantowane zajęcia na najwyższym, akademickim poziomie merytorycznym.

Uniwersytet nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu na zajęcia, które pozostają po stronie uczestników. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie miasta Poznania. Adresy budynków UAM są każdorazowo wskazywane w harmonogramie zajęć.

JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA? :)

Skrzynka kolorowy@​amu.​edu.​pl zaprasza :)

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy