FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czy przed przyjściem na zajęcia muszę zapisać się na Kolorowy Uniwersytet?
  Tak. INNEJ MOZLIWOŚCI NIE MA.
 2. Jak mogę zapisać się na Kolorowy Uniwersytet?
  Przez stronę www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl/​r​e​j​e​s​t​racja
  Ilość miejsc ograniczona. Limit studentów na jedna grupę wynosi 200 osób.
 3. Czy moje dziecko po zarejestrowaniu przez Internet jest automatycznie przyjęte na listę studentów? NIE
  Informacja o wynikach rejestracji będzie wysyłana droga mailową. Informacja, że dziecko znajduje się na liście podstawowej oznacza, że zostało przyjęte na listę studentów. Informacja o przyjęciu na listę drugą tzw. rezerwową, oznacza, iż dziecko nie zakwalifikowało się do udziału w bieżącej edycji projektu i zostało wpisane na listę rezerwową.WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIA NIE JEST RÓWNOZNACZNEZAKWALIFIKOWANIEM DO PROJEKTU! OSTATECZNE DOPIERO WYNIKI REJESTRACJI PRZESŁANE DROGĄ MAILOWĄ DO WSZYSTKICH, KTÓRZY DOKONALI ZGŁOSZEŃ.
 4. Dla dzieci w jakim wieku przewidziane są wykłady?
  Dla dzieci w wieku 8 – 12 lat. Jeśli dziecko ma 7 lat, ale uczęszcza do szkoły podstawowej od 6 roku życia — również może zostać zgłoszone do projektu, do grupy I (porannej).
 5. Kiedy odbywają się zajęcia?
 6. Czy zajęcia odbywają się w weekendy? NIE — jest to zawsze 1 dzień roboczy w miesiącu.
 7. Ile czasu trwa wykład?
  Maksymalny czas trwania zajęć to 60 min. Jest to czas szacunkowy .
 8. Kto prowadzi wykłady?
 9. Gdzie otrzymam indeks i koszulkę?
  Przed wejściem na inaugurację. Indeks uprawnia do uczestnictwa w każdym kolejnym wykładzie, należy go mieć przy sobie bo przed wejściem na każde zajęcia.
 10. Co muszę zrobić, żeby uzyskać dyplom Kolorowego Uniwersytetu?
  Aby uzyskać dyplom, należy uczestniczyć, w co najmniej 4 wykładach oferowanych w dwóch semestrach. Zaliczenia w indeksie, w postaci pieczątek, są potwierdzeniem obecności na wykładzie.
 11. Czy dyplom Kolorowego Uniwersytetu jest dokumentem?
  NIENIE MA MOCY PRAWNEJ!! Kolorowy Uniwersytet to zabawa w studiowanie!
 12. Kiedy rozdawane będą dyplomy?
  Po zakończeniu II semestru (czerwiec 2017) podczas absolutorium.
 13. Czy jak w tym roku dziecko ukończy Kolorowy Uniwersytet, można zapisać je w przyszłym roku ponownie?
  NIE - studentem Kolorowego Uniwersytetu mozna być tylko raz.
 14. Jaki jest cel Kolorowego Uniwersytetu? Nadrzędnym celem projektu jest popularyzacja nauki, zaspokajanie dziecięcej ciekawości oraz pomoc młodym słuchaczom w rozwijaniu potencjału twórczego i intelektualnego.

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy