Najczęstsze pytania

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

REJESTRACJA/​ZAPISY

1. Jak się zapisać na Kolorowy Uniwersytet?

Zapisy polegają na wypełnieniu formularza rejestracji, który pojawia się jako dodatkowa zakładka „REJESTRACJA” na stronie internetowej. Zakładka uruchamiana jest tylko raz w roku, gdy startuje rekrutacja (w pozostałym czasie jest nieaktywna). Należy uważnie i poprawnie wprowadzić wszystkie dane oraz pozwolenia wymagane przez system i nacisnąć “enter”.

Wszystkie niezbędne informacje nt. rekrutacji publikowane są wcześniej w aktualnościach na stronie internetowej oraz profilu Kolorowego Uniwersytetu na Facebooku. Pierwsze informacje pokazują się na początku września.

-> NALEŻY UWAŻNIE OBSERWOWAĆ AKTUALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ POSTY NA FACEBOOKU.

Uwaga! Projekt Kolorowy Uniwersytet jest cykliczny i trwa cały rok akademicki (nie rok szkolny). Zajęcia odbywają się od października do maja, dodatkowo w końcu września ma miejsce uroczysta INAUGURACJA, a w czerwcu ABSOLUTORIUM.

REJESTRACJA JEST PROWADZONA RAZ W ROKU, około połowy września. Ze względu na ogromne zainteresowanie projektem (ok. 3500 zgłoszeń na 200 dostępnych miejsc w jednej grupie), nie ma możliwości dołączenia do grup w trakcie roku akademickiego. Miejsca zwalniające się z powodów losowych są zajmowane przez osoby z listy rezerwowej, stworzonej także w procesie rekrutacji we wrześniu.

PROSIMY O POWAŻNE ROZWAŻENIE WYSIŁKU UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE PRZEZ CAŁY CYKL ZAJĘĆ. Obecność w jedynie wybranych zajęciach nie uprawnia do otrzymania absolutorium i uczestnictwa w uroczystości zakończenia roku akademickiego. Dodatkowo, nieukończenie roku przez grupę szkolną pozbawia daną szkołę prawa uczestniczenia w projekcie w kolejnej edycji (patrz: Regulamin).

2. Kiedy są zapisy?

Zapisy otwieramy około połowy września i trwają z reguły około 5 dni roboczych. Na kilka dni przed uruchomieniem rejestracji pojawia się komunikat na stronie www oraz profilu FB KU.

3. Kto może dokonać zapisu?

Nauczyciel, dyrekcja, sekretariat szkoły, rodzic — każdy może dokonać zapisu. Należy jedynie zwrócić uwagę, że formularz rejestracyjny może wypełniać TYLKO 1 OSOBA, która automatycznie staje się dla koordynatora projektu kontaktem w systemie operacyjnym. Po ogłoszeniu wyników rejestracji możliwe jest powiększenie listy osób, do których będą kierowane informacje organizacyjne od koordynatora projektu. W tym celu wystarczy przesłać koordynatorowi dodatkowe adresy mailowe z prośbą o dołączenie do bazy kontaktów.

4. Czy po wypełnieniu formularza zgłoszone dziecko/​grupa jest już uczestnikiem projektu?

NIE! Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w projekcie przez dziecko/​klasę.

WYNIKI rekrutacji przesyłane są przez system na adres mailowy zgłaszającego w określonym terminie. Termin ogłoszenia wyników rekrutacji jest ogłaszany wraz z terminem otwarcia i zamknięcia zapisów. Informację o wyniku rekrutacji otrzymują wszyscy – także ci, którzy nie otrzymali miejsca w projekcie.

5. Co decyduje o przyjęciu w poczet studentów Kolorowego Uniwersytetu?

a. System uwzględnia jedynie poprawną, pełną rejestrację dokonaną w wyznaczonym terminie. Wszystkie pola muszą być uważnie wypełnione, zaznaczona odpowiednia grupa wiekowa itp.

b. Pierwszeństwo uczestnictwa mają te dzieci, które jeszcze z Kolorowego Uniwersytetu nie korzystały.

c. Spośród zarejestrowanych w systemie formularzy SYSTEM WYBIERA LOSOWO! Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia.

6. Ile dzieci można zapisać?

W ramach jednej rejestracji można zapisać maksymalnie 30 uczniów, minimalnie 5 uczniów.

7. Dla kogo jest Kolorowy Uniwersytet?

Projekt jest kierowany do dzieci w wieku od 8 do 12 lat, uczęszczających do szkoły podstawowej (zarówno publicznej, jak i prywatnej). Jeśli dziecko ma 7 lat, ale jest uczniem II klasy szkoły podstawowej, KWALIFIKUJE SIĘ do projektu.

Są dwie grupy studentów:

• przedpołudniowa (młodsza) — dla dzieci z klas II i III

• popołudniowa (starsza) — dla dzieci z klas IV i V

ZAJĘCIA

1. Jak często odbywają się zajęcia?

Każda grupa ma zajęcia raz w miesiącu.

2. Czy zajęcia odbywają się w weekendy?

NIE, zajęcia są organizowane jedynie w dni robocze.

3. Czy można sobie wybrać zajęcia i tylko na nie przyjechać?

NIE!

PROSIMY O ROZWAŻNE PODJĘCIE DECYZJI O UDZIALE W PROJEKCIE KOLOROWY UNIWERSYTET. UCZESTNICTWO WIĄŻE SIĘ Z ZOBOWIĄZANIEM DO UDZIAŁU W CAŁYM CYKLU ZAJĘĆ (PAŹDZIERNIK-​CZERWIEC)!

Liczne nieobecności pozbawiają automatycznie możliwości otrzymania absolutorium i uczestnictwa w uroczystości zakończenia roku akademickiego. Nieukończenie roku przez grupę szkolną pozbawia daną szkołę prawa uczestniczenia w projekcie w kolejnej edycji. Przede wszystkim jednak, proszę mieć na względzie kilka tysięcy dzieci, które chętnie wzięłyby udział w zajęciach, a nie zakwalifikowały się do projektu w powodu ograniczonej liczby miejsc.

4. Ile razy można opuścić zajęcia?

Od sezonu 2018/​2019, w każdej z grup, uwzględniane będą maksymalnie 2 nieobecności w trakcie całego roku akademickiego. Do absolutorium będzie upoważniało uczestnictwo w co najmniej 6 zajęciach (tj. 75%).

5. Ile czasu trwają zajęcia?

Zajęcia trwają każdorazowo około 60 minut.

6. Kto prowadzi zajęcia?

Zajęcia są prowadzone przez pracowników naukowych UAM, wyznaczonych do poprowadzenia zajęć Kolorowego Uniwersytetu przez władze wydziałów/​jednostek UAM. Są to wykłady interaktywne.

Ponadto, młodym wykładowcą może zostać każde dziecko uczestniczące w projekcie, które będzie chciało opowiedzieć przed całym audytorium o swoich pasjach czy zainteresowaniach naukowych. Propozycje takich wystąpień prosimy zgłaszać do koordynatora projektu, w celu ustalenia odpowiedniego terminu. Prezentacje młodych wykładowców odbywają się na początku zajęć Kolorowego Uniwersytetu i trwają do 15 minut.

7. Różnorodność zajęć

Zasadniczą ideą Kolorowego Uniwersytetu jest popularyzacja wiedzy poprzez zapoznanie uczniów z jak najszerszym spektrum dyscyplin naukowych oraz wszechstronną ofertą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dlatego dbamy o to, by zajęcia były różnorodne i prezentowały zarówno nauki przyrodnicze, humanistyczne, jak i ścisłe. Każde zajęcia są inne, wszystkie tak samo interesujące.

Koordynator projektu z ramienia UAM odpowiada za organizację całego projektu, przede wszystkim od strony administracyjnej, kooperacji z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi, promocji projektu itp.

Gospodarzami spotkań kolorowego uniwersytetu są natomiast wydziały lub inne jednostki UAM, w których odbywają się zajęcia i to one odpowiadają za merytoryczną stronę projektu.

KOSZTY PROJEKTU

1. Ile kosztuje udział w Kolorowym Uniwersytecie?

Dla uczestników projektu udział jest bezpłatny.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapewnia program, wykładowców akademickich, sale, obsługę techniczną, pokrywa koszty wszelkich materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć, a także materiałów promocyjnych, w ramach misji zrównoważonego kształcenia ustawicznego.

Dzięki temu, uczestnicy projektu przez cały rok poznają uczelnię, różné dziedziny nauki, podobnie jak dorośli studenci biorą udział w uroczystej inauguracji i absolutorium, korzystają z wielu dodatkowych atrakcji-​niespodzianek. Mają zagwarantowane zajęcia na najwyższym, akademickim poziomie merytorycznym.

Uniwersytet nie pokrywa natomiast kosztów dojazdu na zajęcia, które pozostają po stronie uczestników. Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach na terenie miasta Poznania. Adresy budynków UAM są każdorazowo wskazywane w harmonogramie zajęć.

JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA? :)

Skrzynka kolorowy@​amu.​edu.​pl zaprasza :)

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy