NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

REJESTRACJA/​ZAPISY

1. Jak się zapisać na Kolorowy Uniwersytet?


Zapisy polegają na wypełnieniu formularza rejestracji, który pojawia się jako dodatkowa zakładka REJESTRACJA na górze strony internetowej. Zakładka obecnie jest nieaktywna i uruchamiana jest tylko raz w roku, gdy startuje rekrutacja. Należy uważnie i poprawnie wprowadzić wszystkie przez system wymagane dane oraz pozwolenia i nacisnąć “enter”.

Wszystkie, wymagane do rejestracji informacje, podawane są wcześniej -> NALEZY UWAŻNIE OBSERWOWAĆ AKTUALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ POSTY NA FACEBOOKU. Pierwsze informacje pokazują się na początku września.

PROJEKT JEST CYKLICZNY I TRWA CAŁY ROK AKADEMICKI (NIE ROK SZKOLNY) — ZAJĘCIA OD PAŹDZIERNIKA DO MAJA + INAUGURACJA ORAZ ABSOLUTORIUM.

REJESTRACJA JEST PROWADZONA RAZ W ROKUCI, KTÓRZY SIĘ DOSTANĄ ZOBOWIĄZANI O POWAŻNE ROZWAŻENIE WYSIŁKU UCZESTNICZENIA W PROJEKCIE PRZEZ CAŁY SEZON, A NIE W WYBRANYCH ZAJĘCIACH!

2. Kiedy są zapisy?

Najczęściej w drugiej połowie września. Na kilka dni przed jej uruchomieniem pojawia się komunikat na stronie www oraz profilu FB KU.

3. Kto może dokonać zapisu?

Nauczyciel, dyrekcja, sekretariat szkoły, rodzic — obojętne. Formularz rejestracyjny może wypełniać TYLKO 1 OSOBA, która automatycznie staje się dla koordynatora kontaktem w systemie operacyjnym. Po wynikach rejestracji możliwe jest powiększenie listy kontaktów do informacji organizacyjnych od koordynatora projektu przez podesłanie adresów mailowych osób, które mają znaleźć się w bazie kontaktów.

4. Czy po wypełneniu formularza zgłoszone dziecko/​grupa jest juz uczestnikiem projektu?

NIE! Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem chęci uczestnictwa w projekcie przez dziecko/​klasę.

WYNIKI rekrutacji przesyłane są przez system w określonym i podanym konkretnie terminie.

5. Co decyduje o przyjęciu w poczet studentów Kolorowego Uniwersytetu?

  • Wszystkie pola muszą być wypełnione poprawnie i uważnie
  • Pierwszeństwo uczestnictwa mają te dzieci, które jeszcze z Kolorowego Uniwersytetu nie korzystały

6. Na czym polega rejestracja?

W związku z ogromnym zainteresowaniem (ok. 3500 zgłoszeń na 200 dostępnych miejsc w jednej grupie) NIE MA KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ! Spośród zarejestrowanych w systemie formularzy SYSTEM WYBIERA LOSOWO!

LOSOWANIU PODLEGAJĄ FORMULARZE WYPEŁNIONE POPRAWNIE Z WSZYSTKIMI WYGANYMI DANYMI WPISANYMI PRAWIDŁOWOFORMULARZE NIEPRAWIDŁOWE (Z BRAKUJĄCYMI POLAMI LUB Z DZIEĆMI, KTÓRE BRAŁY JUŻ UDZIAŁ W PROJEKCIE LUB Z ZAZNACZONĄ NIEWŁAŚCIWĄ GRUPĄ W STOSUNKU DO WIEKU ITP. ) AUTOMATYCZNIE WYKLUCZANE I SYSTEM NIE KWALIFIKUJE ICH DO LOSOWANIA.

7. Ile dzieci można zapisać?

Maksymalnie 30 uczniów, minimalnie 5 uczniów.

8. Dla dzieci w jakim wieku jest Kolorowy Uniwersytet?

812 lat — jeśli dziecko ma 7 lat, ale jest uczniem II klasy szkoły podstawowej — KWALIFIKUJE SIĘ.

Są dwie grupy studentów:

  • przedpołudniowa (młodsza) — dotyczy klas II i III
  • popołudniowa (starsza) — dotyczy klas IV i V

KOSZT

1. Ile kosztuje udział w Kolorowym Uniwersytecie?

Dla uczestników projektu udział jest bezpłatny.

Uniwersytet im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu, jako główny organizator pokrywa koszty tj. np. materiałów promocyjnych, materiałów potrzebnych do przeprowadzania zajęć, wynajmu i obsługi technicznej sal i innych, w ramach zrównoważonego kształcenia ustawicznego.

Uczniowie przez cały rok mogą korzystać z projektu, poznawać uczelnię i korzystać z dodatkowych atrakcji związanych z uczestnictwem w KU. Mają zagwarantowane zajęcia na najwyższym poziomie mentalnym wraz z możliwością poznania wszystkich dziedzin wiedzy.

Po stronie uczestników, czyli szkół, nauczycieli, rodziców jest dojazd na zajęcia raz w miesiącu do wyznaczonego wg harmonogramu budynku. Zajęcia odbywają się przez cały rok we wszystkich budynkach UAM na terenie miasta Poznania.

ZAJĘCIA

1. Jak często odbywają się zajęcia?

Każda grupa ma swoje zajęcia raz w miesiącu.

2. Czy zajęcia odbywają się w weekendy?

NIE,

3. Czy można sobie wybrać zajęcia i tylko na nie przyjechać?

NIE! PROSIMY O ROZWAŻNE PODJĘCIE DECYZJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE KOLOROWY UNIWERSYTET, KTÓRE WIĄŻE SIĘ Z CAŁYM SEZONEM AKADEMICKIM (PAŹDZIERNIK-​CZERWIEC)!

4. Ile razy można nie być?

Od sezonu 201819 uwzględnione będą 2 nieobecności w trakcie całego roku akademickiego! By uzyskać absolutorium, trzeba będzie mieć zaliczone 80% zajęć, czy każda grupa w trakcie roku może nie być 2 razy (na 8 zajęć).

Studenci/​szkoły z nieoebcnościami powyżej 2 w trakcie roku akademickiego będą skreślani z listy studentów i nie otrzymają dyplomów.

Dlatego raz jeszcze apelujemy o rozważné podjęcie decyzji o Kolorowym Uniwersytecie, które zobowiązuje do całorocznego wysiłku korzystania z dobrodziejstw projektu ze względu na wielotysięczne zainteresowanie udziałem w nim w sklai wojewódzkiej.

5. Ile czasu trwają zajęcia?

60 minut.

6. Kto prowadzi zajęcia?

Pracownicy naukowi UAM wyznaczeni do poprowadzenia zajęć KU przez władze wydziałów/​jedostek UAM. Są to wykłady interaktywne.

Wykładowcą młodym może zostać każdy, chętny student, który będzie chciał opowiedzieć o swoich pasjach, zainteresowaniach naukowych — po uprzednim ustaleniu z koordynatorem projektu.

7. Różnorodność zajęć

Zasadniczą ideą Kolorowego Uniwersytetu jest m.in. zapoznanie uczniów ze strukturą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, popularyzacja wiedzy i ukazanie róznorodności nauki. W związku z tym dbamy o to, by zajęcia były różnorodne: nauki przyrodnicze, humanistyczne oraz ścisłe. Każde są inne, wszystkie tak samo interesujące.

KOORDYNATOR PROJEKTU Z RAMIENIA ORGANIZATORA (UAM) ODPOWIADA ZA ORGANIZACJĘ CAŁEGO PROJEKTU OD STRONY M.IN. ADMINISTRACYJNEJ, CZY KOOPERACJI Z JEDNOSTKAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI.

GOSPODARZAMI SPOTKAŃ KOLOROWEGO UNIWERSYTETU WYDZIAŁY/​JEDNOSTKI UAM, GDZIE ZAJĘCIA SIĘ ODBYWAJĄ I TO ONE ODPOWIADAJĄ ZA MERYTORYCZNĄ STRONĘ PROJEKTU.

JESZCZE JAKIEŚ PYTANIA? :)

Skrzynka kolorowy@​amu.​edu.​pl zaprasza :)

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy