Misja

Uniwersytet dość powszechnie kojarzy się z powagą gabinetów i sal wykładowych i dlatego trudno wyobrazić sobie gwar i śmiech dzieci w jego murach. A jednak.

Zachęceni powodzeniem projektu realizowanego w ramach Polskiej Akademii Dzieci postanowiliśmy kontynuować tę inicjatywę, pod szyldem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. I tak uruchomiliśmy KOLOROWY UNIWERSYTET.

Dlaczego KOLOROWY?

  • dlatego, że świat dziecka jest pełen kolorów,
  • dlatego, że kolor jest oznaką radości,
  • dlatego, że Uniwersytet jest różnorodny, czyli kolorowy,
  • dlatego, że każdy Wydział Uniwersytetu ma swój kolor.

Zapraszamy do współpracy dzieci z terenu Poznania oraz Wielkopolski, ciekawe otaczającego je świata, tego, który jest poza zasięgiem ich wzroku, a także tego z przeszłości. Jesteśmy przekonani, że tak, jak w dorosłym Uniwersytecie, tak i tutaj dojdzie do spotkania ludzi z pasją, którzy będą wzajemnie się od siebie uczyć. Uczeni przekażą dzieciom swoją wiedzę, a dzieci zapewne swój zapał i pozytywną energię.

Spotkania (zjazdy) odbywac się będą raz w miesiącu, za każdym razem na innym Wydziale UAM.

To Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą gospodarzami wykładów KOLOROWEGO UNIWERSYTETU. W ten sposób dzieci zapoznają się z całą naszą Uczelnią. Młodzi studenci, otrzymają indeksy, a na koniec ci, którzy zdobędą wpisy ze wszystkich spotkań, zostaną wyróżnieni dyplomami w czasie uroczystego Absolutorium.

“Dzisiaj, gdy KOLOROWY UNIWERSYTET staje się rzeczywistością, Witam Was w jego murach. Życzę Wam, aby udział w wykładach był początkiem Waszej przygody z nauką. Cieszcie się wzajemnym poznawaniem siebie, Uniwersytetu i nauki”.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr. hab. Zbyszko Melosik

Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy