Aktualności

2017-​10-​11

KOLOROWA EUFORIA NAUKOWA — KONKURS!

Regulamin Konkursu “Kolorowa Euforia Naukowa”

I. Informacje ogólne:

1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest organizatorem konkursu „Kolorowa Euforia Naukowa”
2. Przedmiotem konkursu są prace nawiązujące do hasła „Kolorowa Euforia Naukowa”.
3. Informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl

II. Uczestnictwo w Konkursie:

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. W konkursie może wziąć udział tylko zarejestrowany student Kolorowego Uniwersytetu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w prasie, telewizji, Internecie, w formie wydruków własnych, publikacjach związanych z konkursem oraz Uczelnią wraz z podaniem nazwisk autorów.

III. Zasady Konkursu:

1. Konkurs rozpoczyna się 11 PAŹDZIERNIKA 2017 r. i trwa do dnia 6 LISTOPADA 2017 r.
2. Każdy student Kolorowego Uniwersytetu może dostarczyć jedną pracę.
3. Praca może zostać przygotowana w dowolnej technice, w poziomym formacie A4.
4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich prezentację na stronie internetowej www​.kolorowyu​ni​w​er​sytet​.amu​.edu​.pl, profilu FB, a także na ich wykorzystywanie przez Organizatora w materiałach informacyjno-​promocyjnych oraz w materiałach promujących kolejne edycje Konkursu.
5. Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursowego.
6. Propozycję konkursową należy sfotografować lub zeskanować w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi i przesłać na adres e-​mail: kolorowy@​amu.​edu.​pl

Pozdrawiamy!

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy