Aktualności

2018-​10-​04

KOLOROWA NAUKAKONKURS

  1. Przedmiotem konkursu są prace nawiązujące do hasła „KOLOROWA NAUKA” – mogą to być wszelkiego rodzaju rysunki, wydzieranki, budowle, cuda z plasteliny lub inne pomysły autorstwa studentów KU obrazujące ich skojarzenia z kolorami i nauką.
  1. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne, a udział w nim może wziąć każdy, zarejestrowany student Kolorowego Uniwersytetu 201819.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w działalności związanej z promocją projektu (np. wykorzystywanie prac na stronie internetowej projektu/​profilu na face​book​.com).
  1. Konkurs rozpoczyna się 10 października i trwa do 9 listopada 2018 r.
  1. Każdy student może być autorem tylko 1 pracy.
  1. Każda z nadesłanych propozycji powinna być fotografią pracy konkursowej studenta i mieć NIE MNIEJ niż 300 dpi w formacie A4 w poziomie, w pełnej rozdzielczości i niepomniejszone.
  1. Ze wszystkich propozycji, zostanie wybranych 12, z których Organizator przygotuje niespodziankę dla wszystkich uczestników tegorocznej edycji projektu.
  1. Wszystkie propozycje należy przesyłać na adres: kolorowy@​amu.​edu.​pl wpisując w tytule maila KOLOROWA NAUKA, a w treści imię i nazwisko studenta oraz dane opiekuna (nauczyciela-​w przypadku grup/​rodzica-​w przypadku studentów indywidualnych).

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy