Aktualności

2020-​03-​23

WYDZIAŁ CHEMII GR. I. — COVID-​19

Informujemy, że w związku z trwającą sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i decyzji o przedłużeniu tego stanu do świąt Wiekiej Nocy, zaplanowane na 7.04. zajęcia dla gr. I na Wydziale Chemii UAM, nie odbędą się - zgodnie z zarządzeniem nr 431÷2019÷2020 z dnia 11 marca 2020 roku JM Rektora prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego. Jego treść raz jeszcze wstawiamy w tym komunikacie (dostępna jest również w plikach do pobrania).

http://​amu​.edu​.pl/​_​_​d​a​t​a​/​a​s​s​e​t​s​/​p​d​f​_​f​i​l​e​/​0025​/​109357​/​431​_​2019​_​2020​_​Z​a​r​z​a​d​z​e​n​i​e​-​R​e​k​t​o​r​a​-​w​-​s​p​r​a​w​i​e​-​k​o​r​o​n​o​w​i​r​u​s​a.pdf

Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość, przestrzegać zaleceń i czekać na dalszy rozwój wydarzeń i związanych z nimi decyzji, o których w pierwszej kolejności będziemy informować na bieżąco tak, jak do tej pory, czyli za pośrednictwem komunikatów mailowych.

Przypominamy, że cały czas jesteśmy dostępni online.

Pozdrawiamy!

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy