HARMONOGRAM ZAJĘĆ - GR. II

INAUGURACJA

KOLORY W KOSMOSIEOBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

SEMESTR ZIMOWY

WYKŁAD 1

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII I KOGNITYWISTYKI

WYKŁAD 2

WYDZIAŁ HISTORII

WYKŁAD 3

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYKŁAD 4

WYDZIAŁ ANGLISTYKI

SEMESTR LETNI

WYKŁAD 5

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

WYKŁAD 6

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

WYKŁAD 7

WYDZIAŁ CHEMII

WYKŁAD 8

OGRÓD BOTANICZNY

ABSOLUTORIUMPartner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy