HARMONOGRAM ZAJĘĆ - GR. II

INAUGURACJA

SEMESTR ZIMOWY

WYKŁAD 1

WYKŁAD 2

WYKŁAD 3

WYKŁAD 4

SEMESTR LETNI

WYKŁAD 5

WYKŁAD 6

WYKŁAD 7

WYKŁAD 8

ABSOLUTORIUM

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy