HARMONOGRAM ZAJĘĆ - GR. II (POPOŁUDNIOWA)

INAUGURACJA

BAJECZNE DŹWIĘKI

(Wydział Pedagogiczno-​Artystyczny w Kaliszu)

Data: 25.09.2019.

Godz. 15:00

Miejsce: Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1

SEMESTR ZIMOWY

WYKŁAD 1

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI NA MAGICZNEJ CHMURZE PYŁKU KWIATOWEGO

prof. dr hab. inż. Krystyna Milecka

(Zakład Biogeografii i Paleoekologii, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)

UKSZTAŁTOWANIE TERENU POLSKI

Jakub Matkowski (ZSP Słowikowo)

Godz. 14:0015:00

Data: 16.10.2019.

MIejsce: Aula, Collegium Geographicum, ul. B. Krygowskiego 10 (Kampus Morasko)

WYKŁAD 2

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Godz. 14:0015:00

Data: 14.11.2019.

MIejsce: Aula, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, Kampus Morasko

WYKŁAD 3

JAK DAWAĆ I JEDNOCZEŚNIE ZYSKIWAĆ? O TYM, ŻE POMAGANIE ZAWSZE JEST W MODZIE

dr Anna Ratajczak, mgr Anna Rybińska

Data: 12.12.2018.

Godz. 14:0015:00

Miejsce: Aula, Wydział Studiów Edukacyjnych, ul. Szamarzewskiego 89 (Kampus Ogrody)

WYKŁAD 4

Wydział Neofilologii — Termin nie jest potwierdzony ostatecznie

Data: 15.01.2019.

Godz. 14:0015:00

Miejsce: Sala C3, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4 (Kampus Śródmiejski)

SEMESTR LETNI

WYKŁAD 5

Biblioteka Uniwersytecka

Data: 19.02.2020.

Godz. 14:0015:00

Miejsce: Czytelnia w Bibliotece Uniwersyteckiej, ul. Ratajczaka 3840

WYKŁAD 6

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Data: 12.03.2020..

Godz. 14:0015:00

Miejsce: Sala Śniadeckich, Collegium Maius, ul. Fredry 10 (kampus Śródmiejski)

WYKŁAD 7

Wydział Fizyki

Data: 16.04.2020

Godz. 14:0015:00

Miejsce: Aula, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, Collegium Physicum (Kampus Morasko UAM)

WYKŁAD 8

CZYTANIE PRZYRODY

prof. UAM dr hab. Rafał Bernard

(Wydziałowa Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UAM)

Data: 14.05.2020.

Godz. 14:0015:00

Miejsce: Aula, Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6 (Kampus Morasko)

ABSOLUTORIUM

Data: 10.06.2020.

Godzina: 15:00

Miejsce: Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy