Rejestracja

WSZYSTKIE POLA OBOWIĄZKOWE !!!

  1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez UAM w celu niezbędnym
    do wykonania zadań związanych z działaniami edukacyjnymi pod nazwą Kolorowy Uniwersytet.
  2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Państwa dobrowolnie.
    UAM informuje, iż nie mają Państwo obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić wykonanie wobec Państwa oraz Państwa dzieci/​prawnych podopiecznych obowiązków UAM wynikających z regulaminu Kolorowego Uniwersytetu

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy