HARMONOGRAM ZAJĘĆ - GR. I (PRZEDPOŁUDNIOWA)

INAUGURACJA

BAJECZNE DŹWIĘKI

(Wydział Pedagogiczno-​Artystyczny w Kaliszu)

Data: 25.09.2019.

Godz. 15:00

Miejsce: Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1

SEMESTR ZIMOWY

WYKŁAD 1

Złudzenia optyczne — prawda czy fałsz?

prof. ucz. dr hab. Aleksandra Jasielska

(Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM)

Godzina: 11:0012:00

Data: 9.10.2019.

Miejsce: Aula A, Budynek E, Wydział Psychologii i Kognitywistyki, ul. Szamarzewskiego 89 (Kampus Ogrody)

WYKŁAD 2

ZDOBYCZE CYWILIZACYJNE RZYMU

prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki

(Pracownia Historii Bizancjum, Wydział Historii)

Godz. 11:0012:00

Data: 7.11.2019.

Miejsce: Aula, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, Collegium Historicum Novum (Kampus Morasko)

WYKŁAD 3

CO TO JESRT PRAWO I KTO TO JEST PRAWNIK?

prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski

(Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydzial Prawa i Administracji UAM)

Godz. 11:0012:00

Data: 5.12.2019.

Miejsce: Aula prof. Ziembińskiego, Collegium Iuridicum Novum, Al. Niepodległości 53 (Kampus Śródmiejski)

WYKŁAD 4

JACY WSPÓŁCZEŚNI INDIANIE?

dr Elżbieta Wilczyńska (Zakład Badań nad Tekstami Kultury)

ZWIERZETA TOWARZYSZĄCE

Bianka Ludwiczak (SP 80 Poznań)

Data: 8.01.2020.

Godz. 11:4512:45

Miejsce: Sala XVII, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1.

SEMESTR LETNI

WYKŁAD 5

Wydział Matematyki i Informatyki

Zajęcia w trybie online (koniec maja/​początek czerwca). Materiał zostanie przesłany przez wetrans​fer​.com

WYKŁAD 6

DLACZEGO WĄŻ W RAJU I CZEGO TAM SZUKAŁ?

ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot (Zakład Nauk Biblijnych, Wydział Teologiczny)

Godz. 11:0012:00

Data: 5.03.2020

Miejsce: Aula, Wydział Teologiczny, ul. Wieżowa 4/​6, (Kampus Śródmiejski)

WYKŁAD 7

CHEMIA RAKIEROWA

prof.dr hab. Błażej Gierczyk, prof. dr hab. Maciej Zalas (Zakład Chemii Supramolekularnej)

TRYB ONLINE

WYKŁAD 8

Z PLECAKIEM I LUPĄ NA ROZDROŻACHPRZEZ OCEANY, LĄDY I MORZA

Joanna Markiewicz, Natalia Hałas, Mateusz Sowelo

Ogród Botaniczny UAM

TRYB ONLINE

ABSOLUTORIUM

W związku z pandemia koronawirusa oraz obowiązującym od 1.06.2020. Zarządzeniem Nr 455_​2019_​2020 JMR-​a Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolutorium 2020

ZOSTAŁO ODWOŁANE!!!

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy