Wykładowcy

prof. ucz. dr hab. Aleksandra Jasielska– Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAMdoktor habilitowany w zakresie psychologii, profesor ucz. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związku procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi w takich obszarach jak potoczna reprezentacja emocji i przetwarzanie emocjonalne. Zajmuje się także kondycją konsumenta podatnego na zranienie w szczególności dzieckiem i psychologicznymi aspektami kindermarketingu. Od wielu lat prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej.

Krystyna Milecka prof. dr hab. inż.- Pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownik Zakładu Biogeografii i Paleoekologii. Zajmuje się odkrywaniem przeszłości przyrody. Na podstawie wskaźnikowych wartości ziaren pyłku kwiatowego odtwarza minione zbiorowiska roślinne, czynniki klimatyczne, które wpływały na zmiany w środowisku oraz historię osadnictwa i rolę człowieka w rozmieszczeniu roślin na kuli ziemskiej.

prof. UAM dr hab. Rafał Bernard – kierownik Wydziałowej Pracowni Dydaktyki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UAM. Zoolog o szerokich zainteresowaniach, specjalista w zakresie ważek, prowadzący badania w Europie, Azji i Afryce. Przyrodnik-​pasjonat, dydaktyk z zamiłowania, chętnie dzielący się swoim odkrywaniem świata – przyrody i ludzi.

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy