Wykładowcy

Natalia Hałas - pracownik Ogrodu Botanicznego UAM, doktorantka Pracowni Ekologii Populacyjnej na Wydziale Biologii UAM oraz członek Zarządu Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych. W Ogrodzie zajmuje się edukacją przyrodniczą dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocją Ogrodu. W swojej pracy naukowej koncentruje się na ekologii i ochronie czynnej błotniaka łąkowego (Circus pygargus) — pięknego ptaka szponiastego, którego liczebność w Europie zmniejsza się. Jako członek Fundacji podejmuje działania związane z edukacją oraz ochroną przyrody, wydała dwie edukacyjne książeczki dla dzieci. Zoolog, pełna entuzjazmu ornitolog z pasją.

Mateusz Sowelo - Ogród Botaniczny UAM – doktorant Katedry Botaniki na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP. W pracy zawodowej zajmuje się kolekcją drzew i krzewów poznańskiego Botanika oraz edukacją przyrodniczą. Jego studia badawcze skupiają się na tawułach – krzewach ozdobnych, których centrum występowania znajduje się w Azji.

Joanna Markiewicz – pracownik Ogrodu Botanicznego UAM, gdzie zajmuje się szeroko pojętą edukacją przyrodniczą, a w szczególności prowadzeniem zajęć z grupami dzieci i młodzieży. Entuzjasta botaniki, chętnie dzieli się swoją pasją zwłaszcza z najmłodszymi.

prof. UAM dr hab. Łukasz Kaczmarek – UAM, Wydział Biologii, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt. Zoolog zajmujący się głównie badaniami nad niesporczakami (Tardigrada). Swoje badania prowadzi na całym świecie poczynając od regionów polarnych, a kończąc na strefach tropikalnych. Zajmuje się taksonomią, różnorodnością oraz fizjologią (ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska anhydrobiozy) niesporczaków oraz różnymi zagadnieniami związanymi z astrobiologią. Organizator i uczestnik wielu wypraw naukowych do Argentyny, Chile, Ekwadoru (w tym Galapagos), Kanady, Kirgizji, Kostaryki, Mongolii, Norwegii (Spitsbergen), Rosji, Ugandy czy Ukrainy. Popularyzator nauki, prowadzi profile na Facebooku i Twiterze poświęcone badaniom nad niesporczakami oraz cykl wykładów „O nauce przy piwku”. Ponadto należy do stowarzyszenia Nauka dla Przyrody zajmującego się ochroną polskiej przyrody oraz jest członkiem komitetu naukowego w Fundacji Biodiversitatis zajmującej się ochroną przyrody w Kolumbii. Członek Arch Mission Foundation zajmującej się przechowywaniem wiedzy całej ludzkości i organizującej misje kosmiczne m.in. na księżyc i Marsa. Członek rad redakcyjnych w kilku czasopismach naukowych.

prof. ucz. dr hab. Aleksandra Jasielska– Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAMdoktor habilitowany w zakresie psychologii, profesor ucz. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związku procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi w takich obszarach jak potoczna reprezentacja emocji i przetwarzanie emocjonalne. Zajmuje się także kondycją konsumenta podatnego na zranienie w szczególności dzieckiem i psychologicznymi aspektami kindermarketingu. Od wielu lat prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej.

Krystyna Milecka prof. dr hab. inż.- Pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownik Zakładu Biogeografii i Paleoekologii. Zajmuje się odkrywaniem przeszłości przyrody. Na podstawie wskaźnikowych wartości ziaren pyłku kwiatowego odtwarza minione zbiorowiska roślinne, czynniki klimatyczne, które wpływały na zmiany w środowisku oraz historię osadnictwa i rolę człowieka w rozmieszczeniu roślin na kuli ziemskiej.

dr Joanna Sikorska — adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Do jej zainteresowań badawczych należą media najnowsze, a zwłaszcza internet oraz gry wideo i sposoby funkcjonowania filmów w przestrzeni cyfrowej. Zajmuje się również kategorią immersji użytkownika. Bada, w jaki sposób odbiorcy/​gracze angażują się w interaktywne narracje, jak komunikują się z maszynami oraz, w jaki sposób czerpią przyjemność z zanurzenia się w wirtualną rzeczywistość.

prof. UAM dr hab. Rafał Bernard – kierownik Wydziałowej Pracowni Dydaktyki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UAM. Zoolog o szerokich zainteresowaniach, specjalista w zakresie ważek, prowadzący badania w Europie, Azji i Afryce. Przyrodnik-​pasjonat, dydaktyk z zamiłowania, chętnie dzielący się swoim odkrywaniem świata – przyrody i ludzi.

Przemysław Czarnecki - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa skandynawskiego, norwegista i islandysta. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki UAM. Miłośnik językowej i geograficznej Północy, wielokrotny stypendysta Norwegii i Islandii. Tłumacz literatury islandzkiej. Zawodowo i prywatnie interesuje się światem wikingów i sagami staroislandzkimi.

dr Jakub Jakubowski – badacz mediów i polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętej komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Jego zainteresowania obejmują też zagadnienia związane z kinem politycznym i kulturą popularną (jest m.in. współprowadzącym zajęcia pt. Kino polityczne). Oprócz aktywności naukowej i dydaktycznej spełnia się też jako praktyk działań promocyjnych będąc współtwórcą platformy ProSchol​ars​.pl – projektu promocji dorobku naukowego w internecie.

prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski — doktor habilitowany nauk prawnych, pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym, szczególnie zagadnieniami z zakresu prawa zobowiązań, w tym prawa umów. Złożył egzamin sędziowski, aktualnie prowadzi praktykę adwokacką. Zainteresowania pozaprawne — sport, muzyka, podróże.

Anna Ratajczak – adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Od wielu lat związana z pracą z grupami dziecięcymi. Nieustannie poszerza swoje umiejętności i kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, dotyczących pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dzieckiem.

dr Anna Rybińska - Pedagog, czynny nauczyciel, wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej. Ukończyła studia nauczycielskie na UAM w Poznaniu, specjalności: edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, socjoterapia i promocja zdrowia. Uczestniczyła również w wielu kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. Czynny nauczyciel mający doświadczenie w pracy na stanowisku: nauczyciel-​wychowawca w przedszkolu, nauczyciel języka angielskiego, kurator społeczny oraz socjoterapeuta. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-​naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Elzbieta Wilczyńska, Ph.D. jest zatrudniona na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Badań nad Tekstami Kultury. Oprócz kursu z Wiedzy i Kultury Krajów angielskiego obszaru językowego uczy wiele kursów związanych z kulturą. Głównym obszarem zainteresowań i studiów badawczych są ludy rodzime Ameryki Północnej, ich historia, kultura i sztuka, tożsamość w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. W ramach tych zainteresowań powadziła wiele kursów, seminariów i wykładów oraz opublikowała wiele artykułów w wydawnictwach polskich i zagranicznych, ostatni w Studia Anglica Posnaniensia, pt. ” Polish Hobbyists and Cultural Appropriation” (2018). Do innych zainteresowań należą kultura I sztuka ludności etnicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz kultura i sztuka Australii i Nowej Zelandii, z czego prowadziła kursy i ostatnio opublikowała “The Return of the Silenced — Aboriginal Art as a Flagship of New Australian Identity,” w Anglica. An International Journal of English Studies. Special Issue: Australia (2019). Jest członkiem American Indian Workshop, Polskiego Stowarzyszenia Studiów Amerykanistycznych oraz Polskiego Towarzystwo Badań nad Australia i Nową Zelandią.

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy