Wykładowcy

prof. zw. dr hab. Ryszard Naskręcki — Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UAM

dr hab. Alina Mądry — muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym UAM. Studia ukończyła na UAM i od początku swojej pracy zawodowej i naukowej związana z macierzystym uniwersytetem. Jej zainteresowania i aktywność naukowa koncentrują się wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną końca XVII i całego XVIII wieku. Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje muzyczna przeszłość Poznania. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki zachowane w postaci rękopisów muzycznych. Autorka dwóch książek i ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Kustosz w Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz współpracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (zakres: rękopisy muzyczne). Organizatorka koncertów polskiej muzyki dawnej i popularyzatorka wiedzy.

dr hab. Błażej Gierczyk — chemik, pracownik Wydziału Chemii UAM. Jego zainteresowania naukowe związane są z chemią supramolekularną i spektroskopią NMR. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki w ramach m.in. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM, cyklu e-​Szkoła Wielkopolska i Kolorowego Uniwersytetu. Organizował i prowadził warsztaty laboratoryjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu “Poczuj chemię do chemii”, realizowanego na Wydziale Chemii UAM. Od szeregu lat zajmuje się organizacją Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na tym Wydziale.

dr hab. Maciej Zalas — chemik, pracownik Wydziału Chemii UAM. Jego zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem energii słonecznej — fotowoltaiką i fotokatalizą, oraz chemią materiałową. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki w ramach m.in. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM, cyklu e-​Szkoła Wielkopolska i Kolorowego Uniwersytetu. Prowadził między innymi warsztaty laboratoryjne z fotowoltaiki dla młodzieży licealnej, zorganizowane na Universita degli Studi di Milano we Włoszech. Od szeregu lat zajmuje się organizacją Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na Wydziale Chemii UAM.

dr hab. Zbigniew Celka pracownik Zakładu Taksonomii Roślin na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Botanik od lat zajmujący się związkiem człowieka i rośliny, różnorodnością florystyczną, antropogenicznymi przekształceniami flory Europy Środkowej i Wschodniej, badaniem reliktów upraw na obiektach dawnego osadnictwa. Prywatnie pasjonat i znawca historii Polski oraz II wojny światowej.

dr Karol Węglarski - botanik, podróżnik, kierownik Działu Geografii Roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dr Maria Porzucek-​Miśkiewicz — Pedagog, dydaktyk, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-​wychowawczej. Od 2003 roku zajmuje się funkcjonowaniem ucznia zdolnego w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zdolności, potencjału, twórczości. Prowadzi szereg warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, które stymulują do twórczego rozwoju. W propozycjach działań akcentuje aktywność uczestników, stymulując ich kreatywność i pobudzając do wykorzystania w pełni własnych możliwości.

ks. dr Dawid Stelmach - urodził się w Poznaniu w 1978 r. na co dzień zajmuje się pracą w parafii w Czerwonaku, jest nauczycielem akademickim na Wydziale Teologicznym naszego Uniwersytetu, oraz także pomaga misjonarzom. W ostatnim czasie odwiedził Panamy i Rwandę, gdzie miał okazję spotkać się z misjonarzami i bliżej poznać ich problemy. Podczas wykładu przeniesiemy się do Afryki aby poznać lokalne zwyczaje stroje i to jak dzieci żyją w Afryce w naszych czasach.

prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak — anglistka i kanadystka, pracuje w Pracowni Literatury Kanadyjskiej, Wydziału Anglistyki UAM. Zajmuje się głownie anglojęzyczną literaturą emigrantów z Polski i Europy środkowo-​wschodniej w Kanadzie. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Współpracowała z takimi instytucjami jak Wydawnictwo ZNAK, British Council, czy Muzeum Emigracji w Gdyni, w którym właśnie zakończyła się wystawa czasowa współtworzona przez prof. Drewniak pt. Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii.

prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz — przyrodnik, ekolog i paleoekolog, kierownik Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł (WNGiG, UAM). Próbuje łączyć eksperymentalne badania torfowisk z rekonstrukcją zmian klimatu w ostatnich 10 000 lat. Interesują go torfowiska w całości, choć skupia się głównie na tajemniczej grupie organizmów — amebach skorupkowych. W obecnych projektach naukowych pracuje nad zrozumieniem wpływu globalnego ocieplenia na torfowiska półkuli północnej.

dr Katarzyna Marcisz — zajmuje się badaniem torfowisk w Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł (WNGiG, UAM), skupiając się głównie na rekonstrukcji klimatu i rozwoju torfowisk w ostatnich kilku tysiącach lat. W swojej pracy badawczej analizuje ameby skorupkowe występujące w mchach torfowcach, oraz węgle drzewne pozwalające na odtworzenie historii pożarowej torfowisk.

mgr Dominika Łuców — doktorantka na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych (UAM). Geograf, skupiający się na badaniach z zakresu ekologii i paleoekologii torfowisk, które traktuje jako cenne źródło informacji o historii klimatu i wpływie człowieka na środowisko.

mgr Katarzyna Kajukało — bada torfowiska w Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł (UAM). Skupia się na ich przeszłości, bo to pozwala odgadnąć ich przyszłość. Do odczytania historii bagien wykorzystuje ameby skorupkowe, żyjące obficie w mchach torfowcach. Wierzy, że torfowiska są wyjątkową ostoją nie tylko bioróżnorodności, ale też niestworzonych istot rodem ze słowiańskich wierzeń, bo nie ma miejsc o większym uroku.

mgr Monika Reczuga — doktorantka w Laboratorium Ekologii i Monitoringu Mokradeł (UAM). Jej zainteresowania naukowe obejmują różnorodność biologiczną i ekologię mikroskopijnych organizmów żyjących na torfowiskach. Szczególnym przedmiotem jej badań są ameby skorupkowe, które odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu torfowisk oraz są wykorzystywane do rekonstrukcji środowiska przyrodniczego.

dr Iwona Iwaszkiewicz-​Kostka

dr Maja Brzozowska

dr Bartłomiej Bzdęga

dr Michał Urbańczyk

dr Emilia Ivancu

dr Beata Szpingier

dr Magdalena Stefaniak

mgr Andrzej Jazdon

prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-​Czaplińska

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy