Wykładowcy

prof. ucz. dr hab. Aleksandra Jasielska– Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAMdoktor habilitowany w zakresie psychologii, profesor ucz. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół związku procesów emocjonalnych z procesami poznawczymi w takich obszarach jak potoczna reprezentacja emocji i przetwarzanie emocjonalne. Zajmuje się także kondycją konsumenta podatnego na zranienie w szczególności dzieckiem i psychologicznymi aspektami kindermarketingu. Od wielu lat prowadzi zajęcia z psychologii poznawczej.

Krystyna Milecka prof. dr hab. inż.- Pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, kierownik Zakładu Biogeografii i Paleoekologii. Zajmuje się odkrywaniem przeszłości przyrody. Na podstawie wskaźnikowych wartości ziaren pyłku kwiatowego odtwarza minione zbiorowiska roślinne, czynniki klimatyczne, które wpływały na zmiany w środowisku oraz historię osadnictwa i rolę człowieka w rozmieszczeniu roślin na kuli ziemskiej.

dr Joanna Sikorska — adiunkt w Instytucie Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Do jej zainteresowań badawczych należą media najnowsze, a zwłaszcza internet oraz gry wideo i sposoby funkcjonowania filmów w przestrzeni cyfrowej. Zajmuje się również kategorią immersji użytkownika. Bada, w jaki sposób odbiorcy/​gracze angażują się w interaktywne narracje, jak komunikują się z maszynami oraz, w jaki sposób czerpią przyjemność z zanurzenia się w wirtualną rzeczywistość.

prof. UAM dr hab. Rafał Bernard – kierownik Wydziałowej Pracowni Dydaktyki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii UAM. Zoolog o szerokich zainteresowaniach, specjalista w zakresie ważek, prowadzący badania w Europie, Azji i Afryce. Przyrodnik-​pasjonat, dydaktyk z zamiłowania, chętnie dzielący się swoim odkrywaniem świata – przyrody i ludzi.

Przemysław Czarnecki - dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa skandynawskiego, norwegista i islandysta. Adiunkt w Katedrze Skandynawistyki UAM. Miłośnik językowej i geograficznej Północy, wielokrotny stypendysta Norwegii i Islandii. Tłumacz literatury islandzkiej. Zawodowo i prywatnie interesuje się światem wikingów i sagami staroislandzkimi.

dr Jakub Jakubowski – badacz mediów i polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących szeroko pojętej komunikacji społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych. Jego zainteresowania obejmują też zagadnienia związane z kinem politycznym i kulturą popularną (jest m.in. współprowadzącym zajęcia pt. Kino polityczne). Oprócz aktywności naukowej i dydaktycznej spełnia się też jako praktyk działań promocyjnych będąc współtwórcą platformy ProSchol​ars​.pl – projektu promocji dorobku naukowego w internecie.

prof. UAM dr hab. Marcin Lemkowski — doktor habilitowany nauk prawnych, pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Prawa i Administracji UAM. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym, szczególnie zagadnieniami z zakresu prawa zobowiązań, w tym prawa umów. Złożył egzamin sędziowski, aktualnie prowadzi praktykę adwokacką. Zainteresowania pozaprawne — sport, muzyka, podróże.

Anna Ratajczak – adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Od wielu lat związana z pracą z grupami dziecięcymi. Nieustannie poszerza swoje umiejętności i kompetencje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach, dotyczących pracy edukacyjnej i terapeutycznej z dzieckiem.

dr Anna Rybińska - Pedagog, czynny nauczyciel, wykładowca na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Zakład Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej. Ukończyła studia nauczycielskie na UAM w Poznaniu, specjalności: edukacja elementarna i język angielski, edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, socjoterapia i promocja zdrowia. Uczestniczyła również w wielu kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. Czynny nauczyciel mający doświadczenie w pracy na stanowisku: nauczyciel-​wychowawca w przedszkolu, nauczyciel języka angielskiego, kurator społeczny oraz socjoterapeuta. Autorka wielu publikacji naukowych i popularno-​naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy