Wykładowcy

prof. UAM dr hab. dr hab. Waldemar Kuligowski

dr hab. Alina Mądry — muzykolog, adiunkt w Instytucie Muzykologii na Wydziale Historycznym UAM. Studia ukończyła na UAM i od początku swojej pracy zawodowej i naukowej związana z macierzystym uniwersytetem. Jej zainteresowania i aktywność naukowa koncentrują się wokół zagadnień związanych z muzyką polską i powszechną końca XVII i całego XVIII wieku. Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje muzyczna przeszłość Poznania. Poszukuje, odkrywa i opracowuje nieznane dotąd źródła rodzimej muzyki zachowane w postaci rękopisów muzycznych. Autorka dwóch książek i ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Kustosz w Muzeum Instrumentów Muzycznych, oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz współpracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (zakres: rękopisy muzyczne). Organizatorka koncertów polskiej muzyki dawnej i popularyzatorka wiedzy.

prof. dr hab. Błażej Gierczyk — chemik, pracownik Wydziału Chemii UAM. Jego zainteresowania naukowe związane są z chemią supramolekularną i spektroskopią NMR. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki w ramach m.in. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM, cyklu e-​Szkoła Wielkopolska i Kolorowego Uniwersytetu. Organizował i prowadził warsztaty laboratoryjne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu “Poczuj chemię do chemii”, realizowanego na Wydziale Chemii UAM. Od szeregu lat zajmuje się organizacją Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na tym Wydziale.

dr hab. Maciej Zalas — chemik, pracownik Wydziału Chemii UAM. Jego zainteresowania naukowe związane są z wykorzystaniem energii słonecznej — fotowoltaiką i fotokatalizą, oraz chemią materiałową. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki w ramach m.in. Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM, cyklu e-​Szkoła Wielkopolska i Kolorowego Uniwersytetu. Prowadził między innymi warsztaty laboratoryjne z fotowoltaiki dla młodzieży licealnej, zorganizowane na Universita degli Studi di Milano we Włoszech. Od szeregu lat zajmuje się organizacją Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych na Wydziale Chemii UAM.

Ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski, kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2001 roku adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Specjalizuję się w teologii liturgii, zwłaszcza posoborowej (sakramenty, rok liturgiczny). Jest autorem autorem dwóch tomów Liturgika. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii oraz autorem i redaktorem innych 17 monografii tematycznych (chrzest, Eucharystia, namaszczenie chorych, pobożność ludowa, znaki liturgiczne). Napisał ponad 90 artykułów naukowych, publikowanych w punktowanych czasopismach w Polsce i około 500 popularnonaukowych opublikowanych w periodykach diecezjalnych. Autor ponad 600 homilii sakramentalnych, niedzielnych i codziennych publikowanych w „Duc In Altum” i „Bibliotece Współczesnego Homilisty”. Uczestniczył w około 75 sympozjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczestnicząc w sympozjach, wygłosił około 40 referatów w języku polskim i włoskim. Jego hobby to górskie wędrówki — zdobył koronę Afryki – Kilimanjaro w 2011 roku (5895 m n.p.m), wiele szczytów w Alpach i przewędrował całe Tatry. Lubi podróże zwłaszcza do Włoch, Grecji i Meksyku.

dr Karol Węglarski - botanik, podróżnik, kierownik Działu Geografii Roślin w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

mgr Andrzej Jazdon — starszy kustosz dyplomowany w Oddziale Zbiorów Specjalnych w Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Muzykolog, kieruje Pracownią Zbiorów Muzycznych BU. Autor wielu artykułów naukowych z zakresu muzykologii oraz książek. Działa także w Towarzystwie Muzycznym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

ks. prof. UAM dr hab. Dariusz Kwiatkowski

dr Iwona Iwaszkiewicz-​Kostka

dr Michał Urbańczyk

mgr Marta Siekierska

dr Jakub Sypniewski

dr Szymon Ossowski

Weronika Dopierała

dr Katarzyna Forecka-​Waśko

Marta Siekierska

dr Patrycja Rojek

prof. UAM dr hab. Joanna Ziomek

Alicja Skrzypczak

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy