Wykładowcy

Natalia Hałas - pracownik Ogrodu Botanicznego UAM, doktorantka Pracowni Ekologii Populacyjnej na Wydziale Biologii UAM oraz członek Zarządu Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych. W Ogrodzie zajmuje się edukacją przyrodniczą dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promocją Ogrodu. W swojej pracy naukowej koncentruje się na ekologii i ochronie czynnej błotniaka łąkowego (Circus pygargus) — pięknego ptaka szponiastego, którego liczebność w Europie zmniejsza się. Jako członek Fundacji podejmuje działania związane z edukacją oraz ochroną przyrody, wydała dwie edukacyjne książeczki dla dzieci. Zoolog, pełna entuzjazmu ornitolog z pasją.

Mateusz Sowelo - Ogród Botaniczny UAM – doktorant Katedry Botaniki na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP. W pracy zawodowej zajmuje się kolekcją drzew i krzewów poznańskiego Botanika oraz edukacją przyrodniczą. Jego studia badawcze skupiają się na tawułach – krzewach ozdobnych, których centrum występowania znajduje się w Azji.

Joanna Markiewicz – pracownik Ogrodu Botanicznego UAM, gdzie zajmuje się szeroko pojętą edukacją przyrodniczą, a w szczególności prowadzeniem zajęć z grupami dzieci i młodzieży. Entuzjasta botaniki, chętnie dzieli się swoją pasją zwłaszcza z najmłodszymi.

dr hab. Agnieszka Kryszczyńska i współpracownicy — OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE

prof. dr hab. Iwona Hildebrandt-​Radke

prof. Włodzimierz Lapis

prof. Monika Miazek Męczyńska

prof. UAM dr hab. Anna Tatarkiewicz

dr Julita Wojciechowska - dr, adiunkt w Zakładzie Psychologii Rozwoju na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu. W pracy dydaktycznej i naukowej zajmuje się problemami rozwoju dzieci i młodzieży oraz uczenia się dzieci i dorosłych jak również funkcjonowania współczesnych rodziców. Prowadzi badania nt. rodzinnych uwarunkowań kształtowania się nawyków żywieniowych. Autorka książek: „Powiem ci skąd się biorą dzieci. Trudne rozmowy z dzieckiem”, „Jak być sobą wśród kolegów? Trudne rozmowy z nastolatkiem” oraz publikacji naukowych związanych z psychologią jedzenia i edukacją m in. „Rodzina przy stole. Analiza zachowań dzieci i rodziców”. Pasjonuje się nurtem Komunikacji Bez Przemocy wg Marshalla Rosenberga.

dr hab. Katarzyna Kabacińska-​Łuczak

dr hab. Michał Urbańczyk

ks. prof. dr hab. Paweł Wygralak - Dziekan Wydziału Teologicznego

prof. Andrzej Łapa — polski lutnik, pedagog muzyczny, profesor sztuk muzycznych

o. prof. Piotr Nawrot SVD — muzykolog, odkrywca baroku misyjnego i wykładowca na Wydziale Teologicznym UAM

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy