Kontakt

Organizator:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61712 Poznań

Rada Naukowa:

Rektor Kolorowego Uniwersytetu: prof. dr hab. Zbyszko Melosik

dr hab. Małgorzata Grzywacz - (Instytut Kulturoznawstwa, Centrum Badań im. Edyty Stein), nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Służy radą i pomocą w zakresie relacji KU z otoczeniem, propaguje idee i pomysły KU w środowiskach lokalnych Wielkopolski, chętnie angażuje się we współpracę ze szkołami i nauczycielami. Wspomaga przygotowanie warsztatów i spotkań dla rodziców.

prof. UAM dr hab. Renata Michalak - adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych: dydaktyka konstruktywistyczna, strategie kształcenia aktywizującego, kompetencje poznawcze uczniów, edukacja elementarna. Najważniejsze publikacje: Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Konteksty edukacji zintegrowanej (współautorka), Konteksty gotowości szkolnej (współautorka); Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka (współred.).Autorka licznych grantów ministerialnych i kuratoryjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych głównie dla studentów pedagogiki i czynnych nauczycieli. Współrealizatorka dwóch międzynarodowych projektów: Tempus i Sokrates.

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak — Prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Nadzorująca prace Wydziałowego Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM.

Anna Szpytko - Dyrektor Centrum Marketingu UAM

Project Manager:

dr Renata Popiołek

Centrum Marketingu UAM | Sekcja Promocji
tel. (61) 829 4399
e-​mail: kolorowy@​amu.​edu.​pl

Volontario:

Wydziałowe Centrum Wolontariatu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D pok. 24a
60568 Poznań
www​.volon​tario​.amu​.edu​.pl

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Wiadomość

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

               

                                                                                   

Partnerzy