Kontakt

Organizator:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61 – 712 Poznań

Rada Naukowa:

Rektor Kolorowego Uniwersytetu: prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk

dr Małgorzata Grzywacz - (Instytut Kulturoznawstwa, Centrum Badań im. Edyty Stein), nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Służy radą i pomocą w zakresie relacji KU z otoczeniem, propaguje idee i pomysły KU w środowiskach lokalnych Wielkopolski, chętnie angażuje się we współpracę ze szkołami i nauczycielami. Wspomaga przygotowanie warsztatów i spotkań dla rodziców.

dr hab. Renata Michalak - adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych: dydaktyka konstruktywistyczna, strategie kształcenia aktywizującego, kompetencje poznawcze uczniów, edukacja elementarna. Najważniejsze publikacje: Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Konteksty edukacji zintegrowanej (współautorka), Konteksty gotowości szkolnej (współautorka);Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka (współred.), Adaptacja w przebiegu życia jednostki (red.), Edukacja całożyciowa – wybrane konteksty (red.); Edukacyjne konsekwencje zmian klimatycznych i cywilizacyjnych Wielkopolski. Storyline jako strategia edukacji ekologicznej najmłodszych (red.); Przyrodnicze rozumowanie i komunikowanie się najmłodszych. Przyroda, Badania, Język (współred.).Autorka licznych grantów ministerialnych i kuratoryjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych głównie dla studentów pedagogiki i czynnych nauczycieli. Współrealizatorka dwóch międzynarodowych projektów: Tempus i Sokrates.

mgr Grażyna Butrymowicz — Pełnomocnik Dziekana WSE ds. Wolontariatu

mgr Anna Młynarczyk — Kierownik Działu Promocji i Marketingu UAM

Koordynator Kolorowego Uniwersytetu:

Renata Popiołek

Dział Promocji i Marketingu UAM

tel. (61) 829 4399

e-​mail: kolorowy@​amu.​edu.​pl

Rejestracja:

e-​mail: kolorowy@​amu.​edu.​pl

Volontario:

Pełnomocnik Dziekana WSE ds Wolontariatu:

mgr Grażyna Butrymowicz

Wydziałowe Centrum Wolontariatu
Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D pok. 24a
60 – 568 Poznań
www​.volon​tario​.amu​.edu​.pl

Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko:
Telefon:
e-mail:
Wiadomość

Partner strategiczny

Partnerzy honorowi

Partnerzy medialni

                

                                                                                   

Partnerzy