ROK AKADEMICKI 2021/22

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Kolorowy Uniwersytet to projektu edukacyjny, którego celem jest popularyzacja nauki oraz rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym.
 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedynym organizatorem projektu Kolorowy Uniwersytet.
 3. Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych w Polsce w wieku 7-12 lat.
 4. Tematy zajęć opracowane i prezentowane są przez naukowców reprezentujących poszczególne wydziały/jednostki UAM.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów i tematów zajęć. Każdorazowo po dokonaniu zmiany pojawi się odpowiedni komunikat na stronie internetowej kolorowy.amu.edu.pl.
 6. W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemiologicznym projekt realizowany jest wyłącznie w trybie zdalnym.

ZASADY KSZTAŁCENIA

 1. Harmonogram roku akademickiego 2021/22 jest publikowany na stronie internetowej kolorowy.amu.edu.pl
 2. Zajęcia są przeznaczone dla grupy wiekowej 7-12 lat.
 3. Zajęcia są ogólnodostępne bez konieczności rejestracji.
 4. Zajęcia w formie nagranych materiałów są udostępniane na kanale Youtube po wcześniejszej zapowiedzi na stronie kolorowy.amu.edu.pl oraz profilu Facebook projektu, od października 2021 do czerwca 2022.
 5. Oprócz nagrań realizowanych zgodnie z harmonogramem organizator przewiduje dodatkowe materiały okolicznościowe.
 6. Komunikacja z uczestnikami projektu będzie odbywać się za pomocą social mediów oraz korespondencji elektronicznej.

MŁODZI NAUKOWCY

 1. W trakcie trwania projektu drugim wykładowcą może zostać każdy, chętny uczeń szkoły podstawowej w Polsce, który przygotuje swoje wystąpienie w formie umożliwiającej udostępnienie w trybie online odbiorcom przekazu.
 1. Zgłoszeń młodych wykładowców dokonują rodzice przesyłając taką informację na adres: kolorowy@amu.edu.pl
 2. Zajęcia młodego naukowca mogą nawiązywać do obszaru wiedzy, który w danym miesiącu będzie poruszany przez naukowca UAM z danego wydziału/jednostki. Młody naukowiec może również opowiedzieć szerokiej publiczności o swoich zainteresowaniach, hobby czy pasjach, nawet wtedy, gdy temat wystąpienia nie będzie bezpośrednio związany z głównym obszarem nauki w danym miesiącu.
 3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa młodego naukowca w projekcie jest udzielenie przez jego rodziców stosownej zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz zgody na wykorzystanie i publikacje wizerunku dziecka, a także udzielenie przez autora wystąpienia licencji do korzystania z wystąpienia oraz zgody na wykonywanie praw zależnych.

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Studentem Kolorowego Uniwersytetu może zostać dziecko w wieku 7 – 12 lat w Polsce.
 2. Każdy student, na podstawie interakcji z opiekunami/nauczycielami/rodzicami może w trakcie roku akademickiego otrzymać materiał promocyjny XI sezonu Kolorowego Uniwersytetu UAM.