Rada naukowa:

Rektor kolorowego uniwersytetu

prof. dr hab. Zbyszko Melosik - Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym

Członkowie rady

prof. UAM dr hab. Małgorzata Grzywacz

Instytut Kulturoznawstwa, (Centrum Badań im. Edyty Stein), nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem. Służy radą i pomocą w zakresie relacji KU z otoczeniem, propaguje idee i pomysły KU w środowiskach lokalnych Wielkopolski, chętnie angażuje się we współpracę ze szkołami i nauczycielami. Wspomaga przygotowanie warsztatów i spotkań dla rodziców.

prof. UAM dr hab. Renata Michalak

adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych: dydaktyka konstruktywistyczna, strategie kształcenia aktywizującego, kompetencje poznawcze uczniów, edukacja elementarna. Najważniejsze publikacje: Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Konteksty edukacji zintegrowanej (współautorka), Konteksty gotowości szkolnej (współautorka); Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka (współred.).Autorka licznych grantów ministerialnych i kuratoryjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych głównie dla studentów pedagogiki i czynnych nauczycieli. Współrealizatorka dwóch międzynarodowych projektów: Tempus i Sokrates.

prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Nadzorująca prace Wydziałowego Centrum Wolontariatu VOLONTARIO WSE UAM.

Anna Szpytko

Dyrektor Centrum Marketingu UAM

Organizator:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań