• REJESTRACJA REJESTRACJA
  • Rejestracja

   Odbywa się wyłącznie poprzez wypełnienie formularza na stronie kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl. By zgłoszenie zakotwiczyło w systemie jako poprawne należy zaznaczyć wszystkie, wymagane zgody (RODO). Rejestracja trwa do uzyskania limitu chętnych. NIE OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! SYSTEM BĘDZIE WYBIERAŁ LOSOWO!

  • Start zapisów

   Guzik "Zapisz się" będzie aktywny na stronie internetowej projektu od drugiej połowy września.

  • Szczegóły rejestracji

   Regulamin KU znajdujący się w zakładce https://kolorowyuniwersytet.amu.edu.pl/regulamin/

  • RODO

   Po zakwalifikowaniu się do projektu, na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela przesłane zostaną formularze zgód. Skany podpisanych zgód należy przesłać do koordynatora projektu. Brak przesłania podpisanych zgód w wyznaczonym terminie będzie skutkował skreśleniem z listy Uczestników.

 • ZAJĘCIA ZAJĘCIA
 • KOSZT UDZIAŁU KOSZT UDZIAŁU